Obecné prohlášení STRENGTH FOR CYCLISTS s.r.o. k GDPR


Ochrana osobních údajů
Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky a nebo jste se přihlásili k odběru našich novinek a newsletterů.
Bereme ochranu vašich soukromých údajů vážně.
Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro náš team důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.
Osobní údaje, které jsou nám vaší osobou poskytnuty, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Právo na informace
Na požádání vám můžeme sdělit, zda a jaké osobní údaje máme o vás zaznamenané a na požádání je opravíme.

Kontaktní údaje
Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na naši emailovou adresu info@sfcy.cz, kde jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Kdo je správce?
STRENGTH FOR CYCLISTS s.r.o.
Drahnětická 311, 
391 33 Jistebnice
IČO: 10999400

Vaše osobní údaje zpracovává společnost STRENGTH FOR CYCLISTS s.r.o. (dále zkráceně SFCY) jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a SFCY vybírá případné další zpracovatele, kteří se zpracováním budou pomáhat.

SFCY prohlašuje, že jako správce osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, což znamená, že bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu; plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů; umožní vám a bude vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Získávání a zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket nebo na realizaci smlouvy. Pro jejich oprávněné využívání jako zájemce o naše služby stvrzujete buď písemně „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, který je vám poskytnut před zahájením spolupráce a nebo zasláním registračního formuláře na naše akce.

Bezpečnost
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Použití a postoupení osobních údajů
Vložením osobních údajů na našich webových stránkách či písemným stvrzením souhlasu se zněním dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ souhlasíte se zasíláním obchodních informací. SFCY používá vaše osobní údaje pro účely zákaznické administrativy, na marketingové účely a newslettery vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu nezbytně potřebný.Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Všichni spolupracovníci SFCY jsou vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení
Pracujeme jen s údaji a kontakty těch z vás, kteří nám dali svůj souhlas. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich službách a akcích, případně zjistit váš názor na ně. Pokud by jste nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěřujete sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 - poskytování služeb, plnění smlouvy
- Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném k uzavření smluvního vztahu: Jméno a příjmení, telefon, email, datum narození, adresa.
- vedení účetnictví

Jste-li našimi zákazníky, využíváme vaše osobní údaje a fakturační údaje nezbytně nutné, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

- marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.

Jste-li našim zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 10 let od poslední objednávky.Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vámi uděleného souhlasu, po dobu 10 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

fotografická dokumentace – např. živé akce

Na některých našich živých akcích pořizujeme fotografickou dokumentaci. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů neuvádíme jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud by jste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět pomocí kontaktních údajů před pořádáním živé akce.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup pouze a výhradně pracovníci SFCY, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb: MailChimp, Facebook, Google, SmartEmailing.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Tvá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů. V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím emailu info@sfcy.cz.

Právo na informaci
Právo na informace​, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup​ nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změnilo a nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu těchto údajů​. Při jakékoliv výzvě týkající se osobních informací, prosím uveďte do předmětu emailu zkratku “GDPR”​. Pokud tuto zkratku uvedete, je zaručiné, že zpráva neuvízne ve spamovém filtru.

Právo na omezení zpracování
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesil námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

Právo na výmaz
Vašim dalším právem je právo na výmaz. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů - UOOU. Budeme moc rádi, pokud nejprve o tomto podezření informujete nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články, informacemi o akcích, produktech či službách vám zasíláme, jste-li naším zákazníkem na základě vašeho oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě tvého souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo odpovědí na tyto emaily s textem “NEPŘEJI SI EMAILY”.

Mlčenlivost
Ujišťujeme vás, že spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s SFCY.

Bez vašehosouhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.8.2021.

KONTAKT

STRENGTH FOR CYCLISTS s.r.o.
Drahnětická 311, 
391 33 Jistebnice
IČ: 10999400 
email: info@sfcy.cz
tel.: 731402949

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

OBCHODNÍ PODMÍNKY

GDPR

Platební brána ComGate